De Toerfiets club van Borger

Lid worden

Je kunt het lidmaatschap van Wielervereniging Borger direct aanvragen door onderstaand aanmeldingsformulier in te vullen.
Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Onze club is aangesloten bij de Nederlandse Toer Fiets Unie, NTFU. De afdracht aan de NTFU is inbegrepen in de contributie.

Contributie voor het jaar 2020
• Normaal lidmaatschap: € 52,50
• Gezinsleden: € 42,50
• Tweede lidmaatschap: € 30,00

Een gezinslid is ieder tweede en volgende lidmaatschap per gezin.

Aanmelden als lid bij de Wielervereniging Borger?

Vul onderstaande gegevens zo volledig mogelijk in:

Voorletters

Voornaam

Geslacht
HeerDame

Geboortedatum

Straat + huisnummer

Postcode

Woonplaats

Telefoon

Mobiel

E-mail

IBAN bankrekeningnummer

Naam rekeninghouder

Is binnen uw gezin al iemand lid van WV Borger
JaNee

Naam vereniging indien uw al lid bent van de NTFU

Lidnummer indien al lid van de NTFU

Uw vraag/opmerking

Facebook